Fjernelse af børnepolypper (adenotomi)

Foregår i fuld bedøvelse. Polypperne afskrabes fra næsesvælget via munden. Der kan umiddelbart efter indgrebet være en smule blødning fra næse og mund. Der anbefales afkølet kost den dag operationen har fundet sted og behandling med paracetamol. Man kan oftest komme i daginstitution/skole dagen efter, men anbefales ikke at dyrke sport i 2 dage af hensyn til blødning. Børnepolypper kan vokse frem igen efter fjernelse, men vil forsvinde igen når barnet bliver ældre.

Bestil konsultation

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker en konsultation.